Bestyrelsen

Formand

Thomas Lenke

Tlf.: 53 86 11 91
              

 

Næstformand

 Peter Jessen
Tlf.: 41 28 05 90

Udlejer

Marianne Gundersen
Tlf.: 93 93 00 25
Email: mgundersen@yahoo.com

 

Kasserer

Lone Vissing
Tlf.: 20 81 01 32
Email: lvissing@fibermail.dk

 

Øvrige medlemmer

Bianca Lenke
Tlf.: 25 71 58 80

 

Suppleanter

Lars Vissing
Tlf.: 20 81 01 72
 
Michael Birkenfeldt
Tlf.: 52 40 52 25
 
Brian Falbe Sørensen
Tlf.: 40 86 82 33