Bestyrelsen

Formand

Thomas Lenke

Tlf.: 53 86 11 91
              

 

Næstformand

 Peter Jessen
Tlf.: 41 28 05 90
 

Udlejer

Marianne Gundersen
Tlf.: 93 93 00 25
Email: mgundersen@yahoo.com

 

Kasserer

Bianca Lenke
Tlf.: 25715880

Kasserer suppleant

Bente Merete Falbe Sørensen

 

Øvrige medlemmer

Brian Falbe Sørensen

Tlf.: 40 86 82 33

 

Suppleanter

Michael Birkenfeldt
Tlf.: 52 40 52 25
 
Rasmus Sørensen