Ordensregler

 • Udlejning af forsamlingshuset kan kun ske til personer, der er fyldt 21 år, og vi forbeholder os retten til ikke at udleje huset til ungdomsfester.
 • Lejemål strækker sig over 1 døgn eller efter nærmere aftale.
 • Af hensyn til forsamlingshusets naboer SKAL vinduer og døre holdes lukket efter kl. 24.
 • Der MÅ IKKE overnattes i Forsamlingshuset.
 • Det er IKKE tilladt at ryge i Forsamlingshuset.
 • Lejeren er ansvarlig for Forsamlingshuset, og hæfter for evt. beskadigelser på bygningerne og inventar i tidsrummet for lejemålet, Huset skal forlades som det er modtaget.
 • I tilfælde af mislighold tilbagebeholdes det resterende af depositum. Evt. yderligere erstatningskrav stilles, hvis depositum ikke dækker udgifterne til udbedring af div. skader.
 • Myndighederne har strenge krav til brandsikkerheden. Flugtveje og gange må IKKE blokeres eller bruges til opbevaring.
 • Oplagring af varer i Forsamlingshuset er for lejerens egen regning og risiko.
 • Den underskrevene lejeaftale returneres til udlejer senest 14 dage efter modtagelse. Det fulde lejebeløb betales senest 14 dage efter lejeaftale er modtaget.
 • Vedr. udlevering samt returnering af nøgler, vil der inden lejemålets begyndelse bliver lavet nærmere aftale med enten udlejer eller en anden person fra Forsamlingshusets bestyrelse.